Documentació requerida

Els estudiants hauran d’enviar:

 • Sol·licitud de Preinscripció.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (sense retallar).
 • Fotografia de mida carnet
 • Currículum vitae on s’especifiqui la formació, els coneixements i les activitats en l’àmbit musical. A més, si és el cas, l’experiència investigadora, les publicacions, els ajuts o beques obtinguts i l’experiència professional (*)
 • Carta de motivació (*)
 • Els candidats hauran d'enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d'una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d'una obra complexa, amb l'instrument amb el qual fan la preinscripció.  

  El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

(*) Poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià.

 

La documentació es pot fer arribar:

 • per correu electrònic, al coordinador/a del departament corresponent (vegeu taula).
 • per correu postal o missatgeria, a: Secretaria de cada un dels departaments. Escola Superior de Música de Catalunya. C. Padilla 155 08013-Barcelona.
 • personalment, a la Secretaria del departament del curs, de dilluns a divendres d’11h a 13h.
Cursos Especialitats Correu electrònic de contacte
Composició i direcció   dept.teoria.composicio.direccio@esmuc.cat
Interpretació de la Música clàssica i contemporània Instruments de corda hsatue@esmuc.cat
Instruments de vent dperpinan@esmuc.cat
Piano jmaso@esmuc.cat
Cant abranch@esmuc.cat
Percussió rtorramilans@esmuc.cat
Arpa dalbet@esmuc.cat
Guitarra, Orgue, Acordió apla@esmuc.cat
Interpretació de la Música antiga   departament.antiga@esmuc.cat
Interpretació del Jazz i la Música moderna   departamentjimm@esmuc.cat
Interpretació del Flamenco, tradicional i cobla   departament.tradicional@esmuc.cat