Recursos i eines TAC a l’aula de música

Les tecnologies ens aporten un ampli ventall de possibilitats didàctiques per a poder-les implementar a l’aula de música: ja sigui com a recursos per al propi professor per treballar a classe, dotant els professionals de competències i habilitats tecnològiques; com també activitats que els alumnes puguin realitzar directament amb les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

Avui les tecnologies són cada vegada més presents no només a les nostres escoles,

instituts i universitats sinó també a la societat que ens envolta. Així, cal aprofitar les

possibilitats que ens ofereixen per implementar-les dins de l’educació musical, tant a l’àmbit de la primària i la secundària, com també a les escoles de música i conservatoris.

En aquest curs ens endinsarem a utilitzar diferents recursos que ens aporta la tecnologia musical, coneixerem aplicacions didàctiques per a dispositius mòbils, editarem arxius de so i partitures per a obtenir bases instrumentals d’acompanyament, amb una metodologia molt pràctica.

Hores 16
Calendari 3 - 6 juliol de 2017
Horari De 16.00h a 20.00h 
Professorat Jordi Soler
Preu 150€

Objectius

Conèixer aplicacions i possibilitats didàctiques dels dispositius mòbils i videojocs

Aprendre a utilitzar programes d’edició de partitures i d’edició d’àudio

Integrar recursos tecnològics a l’aula de música, combinant-los amb altres metodologies pedagògiques dins d’una dinàmica de classe.

Continguts

Creativitat musical amb programes d’informàtica musical

Ús educatiu dels dispositius mòbils a l’aula

Tipologies d’aplicacions didàctiques per a tauletes i telèfons mòbils

Pòsters didàctics multimèdia

El videojoc com a eina educativa musical

Programes i eines 2.0 per a l’edició de partitures i edició d’àudio

Models pedagògics, nous rols i funcions de docents i alumnes

Destinataris

Professorat de música a secundària, primària i escoles de música i conservatoris. Llicenciats i/o estudiants amb interès per la incorporació de les TAC’s a l’ensenyament de la música.

Professorat

Jordi Soler, Diplomatura de Mestre en l’especialitat d’educació musical (UB, 2003), el Títol Superior de Música en l’especialitat d’Etnomusicologia (ESMUC, 2007), el Màster en Pedagogia Musical per a escoles de Música en l’especialitat de pedagogia de l’instrument (UAB, 2008) i el Postgrau en disseny de programes, entorns i materials en suport de les TIC (UOC, 2012).