Número 49, juny 2016

jun'16
49
Shakuhachi

'Betly, ossia La capanna svizzera'

Autocaricatura de Donizetti

De Goethe a Donizetti


Un guardó en terres llunyanes

Marc Migó

El compositor Marc Migó resulta premiat al concurs Orient/Occident


Rafael Salinas

Rafael Salinas

"La meva ocupació preferida és la docència."


Xico Ribas, Laia Azcona i Guillem Vellvé

L'entrevista

A l'Esmuc els professors t’exigiran, però ets tu qui s’ha de fixar les metes i fins a on vols arribar


D'havaneres, polques, masurques i d'altres

La música té la paraula

Reflexions sobre algunes referències "geogràfiques" en noms de gèneres musicals


Xico Ribas, Laia Azcona i Guillem Vellvé

L'entrevista

A l'Esmuc els professors t’exigiran, però ets tu qui s’ha de fixar les metes i fins a on vols arribar


El món conceptual de la improvisació

Article

En busca d'un "concepte interpretatiu soma-estètic" de la improvisació musical


No hi ha objectes relacionats.
Dreta
26/07/2013