Melissa Mercadal

Melissa Mercadal

Cursos d’estiu, denominació d’origen Esmuc

La doctora Melissa Mercadal és psicòloga i musicoterapeuta. Actualment és professora de l’Esmuc i coordinadora de l’àmbit de Màsters i Recerca. Amb una gran experiència universitària i docència internacional, aquest curs ha estat la responsable de posar en marxa la primera edició dels cursos d’estiu, una primera experiència que l’Escola ofereix als professionals i estudiants de música i també a persones més amateurs en l’àmbit musical que tenen il·lusió per seguir aprenent, potser en paral·lel a l’ensenyament més acadèmic i reglat. Aquesta primera edició vol obrir l’Escola i compartir els seus ensenyaments amb tota la societat, mostrant una àmplia diversitat de cursos, un veritable tast de tot allò que significa l’Esmuc, amb la ja seva denominació d’origen.

L’Esmuc posa en marxa per primer cop aquest curs un programa de cursos d’estiu. Per què ara?

L’Escola encara és molt jove. Només tenim 10 anys i, després de consolidar la nostra presència en el panorama formatiu dels ensenyaments superiors artístics, considerem que ara és el moment de fer un segon pas i incorporar a la nostra oferta educativa la formació continuada d’estiu, en un període en què molts estudiants i professionals volen continuar preparant-se i assolint nous coneixements, ja siguin de perfeccionament, d’introducció o únicament pel plaer d’ampliar els seus horitzons formatius. Després de desenvolupar i anar consolidant la nostra oferta de formació continuada mitjançant els postgraus i màsters, i els cursos específics, el següent pas era crear una escola d’estiu.

Què suposa per a l’Escola la realització d’aquests cursos?

La creació d’aquests cursos d’estiu suposa un nou repte per a l’Escola i tot el seu equip de professorat i PAS. Durant força temps, els diferents departaments han estudiat i analitzat les diferents variables que juguen a l’hora de veure les necessitats dels professionals i dels estudiants de música. Amb aquesta oferta que posem a l’abast del tots els interessats, volem cobrir unes necessitats i obrir l’Escola encara més. Un dels objectius és mostrar tot el que fem a través de les diferents especialitats però en un format més petit i concentrat. Els cursos suposen una mena de tast dels estudis que fem, de la nostra pròpia transversalitat, dels nostres professors que ara també tornen a implicar-se en aquest projecte, tot i tenir molta feina amb l’ensenyament del títol superior i de tota la formació continuada.

Aquesta nova oferta de l’Escola també suposarà l’inici d’un seguit de cursos que l’Escola vol posar en marxa al llarg de tot l’any, oberts a professionals i interessats en aprendre i continuar formant-se sobre música. El nostre objectiu és mantenir una línia continua de formació per a tots els públics interessats, i no únicament per als més especialitzats que volen estudiar màsters i postgraus, sinó també pel públic en general que vol disposar de més coneixements musicals.

Com s’ha organitzat aquesta oferta de cursos?

Doncs amb la implicació de tots els departaments de l’Escola i els serveis. Tothom ha posat el seu granet de sorra. Des de la definició dels cursos, la logística, la producció, la informació de la web, les infraestructures necessàries. És una qüestió complexa perquè requereix tenir molta coordinació i planificació. Esperem que l’oferta que hem dissenyat sigui de l’interès de totes aquelles persones que volen nodrir-se d’aquest tipus de formació.

En temps de crisi, aquest tipus d’oferta té més dificultats?

L’Esmuc ha elaborat aquest programa de cursos d’estiu independentment de la crisi econòmica. L’hem feta quan hem cregut que l’Escola estava preparada per tirar endavant una nova oferta formativa diferent dels ensenyaments superiors de música i dels màsters i postgraus. Evidentment que la crisi pot afectar-nos, ja que els professionals de la música, i els estudiants, han de mesurar amb molta cura les seves despeses. No obstant, creiem que tenim uns preus molt i molt competitius considerant l’oferta i la qualitat, amb uns professors reconeguts internacionalment, que tenen molta experiència en l’àmbit docent. Crec que tot i la crisi, els interessats podran veure que més que una despesa, fer un dels nostres cursos es pot considerar una inversió i una implicació en la formació continuada.  

Què es podria destacar dels cursos d’estiu de l’Esmuc?

Volem donar als participants eines teòrico-pràctiques per millorar els seus coneixements i habilitats musicals, garantir la formació continuada dels professionals de l’educació i la interpretació musical i, a la vegada, descobrir i donar accés a altres àmbits de la música que poden aportar nous recursos al dia a dia professional.

Tenim més de trenta cursos, de totes les especialitats, anàlisi i interpretació d’òpera, orquestra de portàtils, interpretació, musicologia, jazz, música tradicional, pedagogia, música antiga i promoció i gestió. N’hi ha alguns que destaquen pel seu contingut, com ara un que tracta sobre les còpies del Codex Calixtinus, un altre de músiques del món a l’aula, gospel, etc... També tenim una oferta molt concreta per a mestres, i d’altres que s’han fet en col·laboració amb altres institucions com ara l’ACEM. Un altre curs a destacat és el d’Iconografia musical que es fa en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Els cursos tenen un segell, una denominació d’origen de l’Esmuc?

Tot el que fem a l’Escola té un comú denominador. Tot i ser un centre jove, comencem a tenir aquesta denominació d’origen, amb uns músics que gaudeixen d’una mentalitat més oberta i jove, amb uns coneixements més transversals de tot el que gira en torn a la música i de la professió. Els cursos, per suposat també. Els professors que els impartiran són els mateixos que fan classe al títol superior. La transversalitat, el sentit de comunitat, la qualitat i el reconeixement dels nostres estudis també s’adhereix als continguts i a les temàtiques atractives que ofereixen els cursos.

També heu dissenyat una programació de concerts vinculada als cursos d’estiu.

Sí, pensem que a una escola d’estiu, a més de la formació ha d’haver un temps per a l’intercanvi d’experiències més personals, temps per a l’oci i per gaudir de la música fora de l’aula. Els concerts que es faran en aquesta programació estan vinculats als cursos i seran una mostra d’alguns dels continguts que s’estudiaran. A més crec que tindrem alguna sorpresa, per la pròpia proposta musica. Paral·lelament, l’Esmuc està col·laborant amb l’Anella Cultural i amb el Barcelona Festival of Song, i molt previsiblement podrem realitzar un concert simultani des de l’Esmuc i des de Sao Paulo, al Brasil, que promet ser realment innovador.

En relació als màsters i postgraus del proper curs, tenim alguna novetat?

Penso que tenim una oferta molt concreta, i ja molt coneguda a l’àmbit musical, que atrau l’interès de professionals que volen continuar ampliant la seva formació, igual que qualsevol altre centre universitari. El nostre programa de màsters ofereix uns títols oficials  en col·laboració amb diferents universitats, i altres de propis amb una demanda creixent. Any rere any tractem de dissenyar i oferir noves titulacions adequades a les  necessitats actuals dels professionals i que  a la vegada ens ajuden a situar les nostres ofertes a nivell europeu . Posteriorment, estem treballant en l’àmbit de la recerca per oferir, quan arribi el moment, doctorats propis, amb la qual cosa gairebé tancarem el ventall de totes les possibilitats d’estudi que pot oferir l’Esmuc. A poc a poc, i amb fermesa.

I, per acabar, ja que vostè és experta en musicoteràpia, com veu aquesta especialitat? La música ens envolta, però potser encara no hem acabat d’aprofitar tots els seus beneficis...

La música és un art, però també forma part del nostre oci, de la nostra història, de la cultura, de l’economia, i també de la nostra salut, tot i que potser en aquest últim punt no es coneixen encara totes les possibilitats. Segur que tothom que s’ha trobat en una situació difícil, des del punt de vista psicològic o vital, el fet d’escoltar o implicar-se en produir una música concreta l’ha alleugerit. En aquest camí, la música ens pot aportar també molt de benestar i enriquiment, ja sigui per tenir una millor qualitat de vida i de salut, i per sentir-nos millor com a persones. La música és un art que aporta plaer i n’hem de gaudir amb totes les seves possibilitats.

Comments

Log in to comment.