Atenció al públic

 

Secretaria Acadèmica

HORARI DE FINESTRETA

Matins de dilluns a divendres de les 11 h a les 13 h

Tel: 93 352 30 11 (ext. 1171)

Atenció telefònica: 

Matins de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

Cursos de formació continuada, d'especialització, màsters i postgraus

del 18 de juny al 14 de setembre

Matins: de dilluns a divendres, d'10h a 13h.

Atenció telefònica: matins de dilluns a divendres, de 10h a 13h;

Maria Franch - Tel: 93 352 30 11 (ext. 2051)

Erasmus i Alumni

del 18 de juny al 14 de setembre

Matins: de dilluns a divendres, d'10h a 13h.

Atenció telefònica: matins de dilluns a divendres, de 10h a 13h;

Gemma Gascón - Tel: 93 352 30 11 (ext. 3902).

Tramitació i recollida de títols

Dilluns a divendres d'11h a 13h. Possibilitat d'altres horaris mitjançant cita prèvia.

Sol·licitud del títol superior de música

Sol·licitud del títol oficial de màster

Atenció telefònica: Matins, de dilluns a divendres, de 10h a 13h;

Margarida López - Tel: 93 352 30 11 (ext. 1170).