2018: La democratització de la pràctica musical a Catalunya