2019: La formació musical primerenca: dels 0 als 6 anys