Extensió universitària

Introducció

Els cursos d'extensió de l'Esmuc van destinats a persones interessades en aprendre i/o aprofundir, amateurs i professionals, en alguna matèria/temàtica relacionada amb la música.   Aquests cursos donaran l'oportunitat de formar part de classes i/o grups que segueixen els ensenyaments superiors en música i de conèixer el professorat dels diversos departaments i especialitats que formen part del cos docent d'aquest centre.

Més informació sobre totes les assignatures ofertades i el procés d'inscripció aquí.

Oferta d'assignatures

Nom Professor Descripció
Curs 2016-17
Psicoacústica Perfecto Herrera Aquesta assignatura vol descriure i explicar els fenòmens bàsics que originen una experiència sonora a nivell biològic i funcional, entenent els els principis fisiològics i psicològics de la percepció auditiva. El curs fa un èmfasi especial amb els processos relacionats amb la música i la producció i de reproducció del so.
Curs 2015-16
Psicoacústica Perfecto Herrera Aquesta assignatura vol descriure i explicar els fenòmens bàsics que originen una experiència sonora a nivell biològic i funcional, entenent els els principis fisiològics i psicològics de la percepció auditiva. El curs fa un èmfasi especial amb els processos relacionats amb la música i la producció i de reproducció del so.
Curs 2014-15
Disseny de so Jose Lozano Aquesta assignatura vol mostrar el disseny de so, començant per una revisió històrica de la incorporació de la música i el so dins el món cinematogràfic i l’aparició en aquest context de la figura del Dissenyador de So, per passar a l'aprodundiment de conceptes com  l’entorn sonor, la seva percepció i la seva classificació. Per això, es proposa l'anàlisi del so en una producció audiovisual i el desenvolupament pràctic de la incorporació del so i la música dins d’una producció de tipus audiovisual o teatral.
Escolta crítica (I i II) Perfecto Herrera Aquesta assignatura vol mostrar les habilitats d’escolta crítica típiques d’un professional de la sonologia. Aquestes habilitats inclouen la identificació auditiva dels elements i característiques sonors del processat del senyal, la adquisició d'un vocabulari precís i refinat, així com la valoració crítica de l'efectivitat dels diferents elements en una producció o enregistrament.
Interpretació amb mitjans electrònics (I i II) Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas Aquesta assignatura vol mostrar el repertori centrat en els pioners de la música electroacústica i la Computer Music del segle XX, proporcionant a l’alumne una visió àmplia i oberta del fet musical a partir de l’ús creatiu de la tecnologia musical. Per assolir els coneixements i habilitats necessàries, es dissenya i desenvolupen nous instruments o sistemes musicals interactius (SMI), orientats al directe i en temps real, utilitzant ordinadors o mitjans electrònics en general.
Psicoacústica Perfecto Herrera Aquesta assignatura vol descriure i explicar els fenòmens bàsics que originen una experiència sonora a nivell biològic i funcional, entenent els els principis fisiològics i psicològics de la percepció auditiva. El curs fa un èmfasi especial amb els processos relacionats amb la música i la producció i de reproducció del so.