Títol Superior en Música

Des del Departament de Sonologia es coordinen assignatures que es cursen en diferents especialitats del Títol Superior en Música. Altres, com el Pràcticum i el Treball Fi de Grau, tot i no ser coordinades directament pel departament, si que es coordinen les activitats específiques dels estudiants de l'Especialitat de Sonologia.

Assignatura ECTS Hores Professor(s) (*)
Matèria: Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45 Enric Giné
Enric Guaus
Perfecto Herrera
Paul Poletti
 
Matèria: Formació instrumental complementària (OB)
Interpretació amb mitjans electrònics I 3 30 Àlex Barrachina  
Interpretació amb mitjans electrònics II 3 30 Josep M. Comajuncosas  
Matèria: Tecnologies aplicades (Responsable: Enric Giné)
Tècniques d'enregistrament i postproducció I 2 30 Ferran Conangla
Enric Giné
 
Tècniques d'enregistrament i postproducció II 3 30 Ferran Conangla
Enric Giné
 
Tècniques d'enregistrament i postproducció III 3 30 Ferran Conangla
Enric Giné
 
Tècniques d'enregistrament i postproducció IV 4 30 Ferran Conangla
Enric Giné
 
Anàlisi, síntesi i processament del so I 3 30 Josep Maria Comajuncosas  
Anàlisi, síntesi i processament del so II 3 30 Alex Barrachina  
Anàlisi, síntesi i processament del so III 4 30 Josep Maria Comajuncosas B
Disseny de so 4 30 Jose Lozano B
Electrotècnia 6 60 Enric Giné  
Electrònica I 3 30 Enric Guaus  
Electrònica II 3 30 Josep M. Comajuncosas  
Sonorització de directes 3 45 Ferran Conangla B
Tecnologies per a la recerca musical 3 30 Perfecto Herrera  
Matèria: Formació tècnica específica (Responsable: Enric Guaus)
Física i matemàtiques per la música I 3 30 Enric Guaus  
Física i matemàtiques per la música II 3 30 Enric Guaus  
Laboratori de so I, II, III, IV 12 60 Enric Guaus
Jose Lozano
A
Seminari I, II, III i IV 2 11.25 Pere Casulleras A
Tècniques de programació I 3 30 Enric Guaus  
Tècniques de programació II 3 30 Josep M. Comajuncosas B
Tècniques de programació III 3 30 Josep M. Comajuncosas B
Matèria: Producció i Gestió (Sònia Espí)
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I 3 30 Sònia Espí B
Tecnologia aplicada a la producció i difusió II 4 30 Sònia Espí B
Matèria: Acústica (Responsable: Paul Poletti)
Organologia 3 30 Paul Poletti  
Acústica i organologia I 3 30 Paul Poletti B
Acústica i organologia II 3 30 Paul Poletti B
Acústica de recintes 4 30 Enric Guaus B
Psicoacústica 3 30 Perfecto Herrera  
Matèria: Percepció Crítica (Responsable: Perfecto Herrera)
Escolta crítica I 2 20 Perfecto Herrera B
Escolta crítica II 2 20 Perfecto Herrera B
Matèria: Tecnologia musical (Responsable: Josep M. Comajuncosas)
Introducció a la tecnologia musical 2 30 Pere Casulleras
Enric Guaus
Perfecto Herrera
 
Tecnologies per l'educació musical 4 45 Jordi Soler  
Edició de partitures amb mitjans informàtics 2 30 Joan Sanmartí  
Informàtica musical I 3 30 Pere Casulleras  
Informàtica musical II 3 30 Josep M. Comajuncosas  
Matèria: Pràctiques (Responsable: Cap del departament)
Pràctiques internes I i II 10 20 Enric Guaus A
Pràcticum de sonologia 6 10 Diversos professors  
Matèria: Treball fi de grau (Responsable: Cap del departament)
Treball fi de grau 8 20 Diversos professors  

(*) Assignatures Bianualitzades (B) o Agrupades (A).