Interpretació amb mitjans electrònics II

Resum

 • Nom: Interpretació amb mitjans electrònics II
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 2n.
 • Professor: Josep Maria Comajuncosas
 • Requisits: Interpretació amb Mitjans Electrònics I, Informàtica musical II, Electrònica II

Objectius

 • Conèixer un repertori centrat en els pioners de la música electroacústica i la Computer Music del segle XX, poc habitual però de gran rellevància històrica, que proporcioni a l’alumne una visió àmplia i oberta del fet musical i dels aspectes tímbrics i organològics a partir de l’ús creatiu de la tecnologia musical.
 • Conèixer i implicar-se en la difusió d’obres de compositors del país i estudiants de Composició de l’Escola.
 • Conèixer els instruments de l’Orquestra de Portàtils i altres instruments electroacústics clàssics, a nivell històric, tecnològic i interpretatiu
 • Saber crear o millorar programari i maquinari a mida per les obres del repertori de l’Orquestra.
 • Desenvolupar la competència suficient per a la interpretació col.lectiva amb mitjans informàtics en marcs interpretatius i compositius diversos i en concerts de tipologia diversa.
 • Saber adaptar els principis generals de coordinació i adaptabilitat físiques a l'aprenentatge de nous instruments, sovint mancats de tradició pedagògica i interpretativa.
 • Assolir un nivell d'autovaloració suficient per poder millorar els aspectes tècnics i interpretatius amb autonomia.
 • Assumir el propi rol en el conjunt des de la interiorització dels criteris interpretatius adoptats.
 • Assumir les regles de funcionament i convivència necessàries per interpretar en un conjunt instrumental, incloent la responsabilitat, iniciativa, participació a classe i també la implicació activa en els assajos i actuacions fora de l’horari lectiu.
 • Valorar la importància de la dimensió escènica en les interpretacions en directe i implicar-se en la seva millora.

Continguts

 • Tecnologies per la interpretació amb mitjans electrònics
 • Programari per la interpretació amb mitjans electrònics
 • Desenvolupament d’instruments software
 • Desenvolupament i pràctica amb interfícies de control
 • Rols i topologies. Arquitectures i instruments remots
 • Rols i topologies. Mapping i Instruments col·lectius
 • Interacció i eficiència. Tècniques d'avaluació.
 • Desenvolupament i avaluació d’agents
 • Composició amb score
 • Composició processual

Metodologia

 • Hi ha un total de 15 sessions presencials.
 • Cada sessió presencial té 2h de durada, repartides aproximadament en:
  • 1h d’explicació teórico-pràctica o menys
  • 1h de treball pràctic supervisat o més
 • Cal preparar un parell d’obres per l’Orquestra que servirán de resum dels conceptes vistos al llarg de l’assignatura. Totes, o part d’aquestes obres s’assajaran i presentaran en un concert final

Avaluació

 • 50% Pràctiques d’implementació
 • 20% Pràctiques de recerca
 • 25% Pràctiques de composició
 • 5% Concert final
 • Per poder aprovar, cal tenir aprovada la suma de pràctiques
 • Per poder aprovar cal entregar les practiques de composició
 • La participació al concert final és obligatòria per aprovar l’assignatura
 • La participació en altres concerts que es proposin no és obligatòria però es valorarà positivament fins amb un 5% sobre la nota final.
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

Llibres

 • Chadabe, J. (1997). Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • Holmes, T. B. (2002). Electronic and Experimental Music, 2nd edition. NY: Routledge.
 • Jordà, S. (2005). Digital Lutherie: Crafting musical computers for new musics’ performance and improvisation. Ph.D. dissertation, Dept. of Computer Engineering, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
 • Jordà, S. (2007). Interactivity and Live Computer Music, in "The Cambridge Companion to Electronic Music", Edited by Nick Collins and
  Julio d’Escrivan. Cambridge University Press, UK.
 • Rowe, R. (1993). Interactive Music Systems: Machine Listening and Composing. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Verplank, B. (2003). Interaction Design Sketchbook.
 • Wanderley, M. M. & M. Battier, eds. (2000). Trends in Gestural Control of Music (CD-ROM). Paris: Ircam–Centre Pompidou.
 • Winkler, T. (1998). Composing Interactive Music: Techniques and Ideas Using Max. Cambridge, MA: The MIT Press.

Referències addicionals

 • Battier, M. ed. (1999). Aesthetics of Live Electronic Music. Contemporary Music Review, 18(3).
 • Bischoff, J., Gold, R. & Horton, J. (1978). Music for an interactive Network of Computers. Computer Music Journal, 2(3), 24-29.
 • Blaine, T., & Fels, S. (2003). Collaborative Musical Experiences for Novices. Journal of New Music Research, 32(4), 411-428.
 • Chadabe, J (1984). Interactive Composing: An Overview. Computer Music Journal, 8(1), 22-28. Republished in Curtis Roads, ed., The Music Machine (Cambridge, MA: MIT Press, 1989).
 • Cook, P. R. (2001). Principles for Designing Computer Music Controllers. Proceedings of the 2001 Workshop on New Interfaces for Musical Expression, CHI, 2001. Seattle, WA: electronic proceedings.
 • Cutler, M., Robair, G. & Bean (2000). OuterLimits, Electronic Musician Magazine, August 2000, 49-72.
 • Jordà, S. (2002). Improvising with Computers: A personal Survey (1989-2001). Journal of New Music Research, 31(1), 1-10.
 • Lewis, G. E. (2000). Too Many Notes: Computers, Complexity and Culture in Voyager. Leonardo Music Journal, 10, 33–39.
 • Machover, T., & Chung. J. (1989). Hyperinstruments: Musically Intelligent and Interactive Performance and Creativity Systems. In Proceedings of the International Computer Music Conference. San Francisco: International Computer Music Association, 186-187.
 • Metlay, M. (1989). The Man-Machine Interface.
 • Paradiso, J. A. (1997). Electronic Music: New ways to play. IEEE Spectrum, 34(12), 18-30.
 • Pressing, J. (1990). Cybernetic Issues in Interactive Performance Systems. Computer Music Journal, 14(1), 12-25.
 • Puckette, M. & Settel, Z. (1993). Non-obvious roles for electronics in performance enhancement. In Proceedings of the 1993 International Computer Music Conference. San Francisco, CA: International Computer Music Association :134-137.
 • Rowe, R. (2001). Machine Musicianship. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Ryan, J. (1991). Some Remarks on Musical Instrument Design at STEIM. Contemporary Music Review, 6(1), 3-17.
 • Settel, Z. & Lippe, C. (2003). Convolution Brother’s Instrument Design. In Proceedings of the 2003 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME-03), 197-200. Montreal.
 • Spiegel, L. (1992). An Alternative to a Standard Taxonomy for Electronic and Computer Instruments. Computer Music Journal, 16(3).
 • Tanaka, A. (2000). Musical Performance Practice on Sensor-based Instruments. In M. Wanderley and M. Battier, eds. Trends in Gestural Control of Music. Paris: Ircam - Centre Pompidou.
 • Wanderley, M. M. & Orio, N. (2002). Evaluation of Input Devices for Musical Expression: Borrowing Tools from HCI. Computer Music Journal, 26(3), 62-76.
 • Wessel, D. & Wright, M. (2002). Problems and Prospects for Intimate Musical Control of Computers, Computer Music Journal, 26(3), 11-22.
 • Zicarelli, D. (1987). M and Jam Factory. Computer Music Journal, 11(4): 13.

Discografia

 • Autechre [1998]. LP5. Warp 066.
 • Bahn , Curtis. [2000]. The Rig: Solo Improvisations for Sensor bass and Live Electronics. Electronic Music Foundation, EMF CD 030.
 • Bischoff , John. & Perkis , Tim. [1989]. Artificial Horizon . Artifact Recordings, AR102.
 • Brown , Chris. [1989]. Snakecharmer . Artifact Recordings, AR100.
 • Brown , Chris. [1996]. Duets. Artifact Recordings, AR115.
 • Casserley , Laurence. [1999].Labyrinths. Sargasso SG28030.
 • Chadabe , Joel. [2004]. Many Times… Electronic Music Foundation EMF CD 050.
 • Collins , Nicollas. [1992]. It Was a Dark and Stormy Night. Trace Elements, EL 101.
 • Fenn O'Berg [2004]. The Return of Fenn O'Berg. Mego 54.
 • FMOL Trio . [2000]. Live at Metronom. Hazard Records 010.
 • FMOL Trio . [2002]. Night in the Chapel. Hazard Records 025.
 • FMOL Trio . [2002]. The Köln Concert. Hazard Records 028.
 • Fuzzybunny [2000]. Fuzzybunny. Sonore.
 • Le Caine , Hugh. [1999].Compositions & Demostrations 1946-1974. Electronic Music Foundation 15.
 • Lewis , George. [1993]. Voyager . Avant 014.
 • Lucier , Alvin. [1990]. I Am Sitting in a Room. Lovely Music, LO1013.
 • Marclay, Cristian. [1997]. Records 1981-1989. Atavistic Records.
 • Martirano , Salvatore. [1974]. The SalMar Construction. Private recording, courtesy of Joel Chadabe .
 • M .I.M.E.O. (Music in Movement Electronic Orchestra) [1998]. Electric Chair + Table. Grob.
 • Mori, Ikue. [1995]. Hex Kitchen. Tzadik TZ 7201.
 • Mumma , Gordon. [1979]. The Dresden Interleaf; Music from the Venezia Space Theatre; Megaton for William Burroughs. Lovely Music VR 1091.
 • Mumma , Gordon. [2002]. Live Electronic Music. Tzadik TZ 7074.
 • Oswald , J. [1993]. Plexure. Avant 16.
 • Parker , Evan. [1997].Evan Parker's Electro-Acoustic Ensemble: Toward the Margins . ECM 453514.
 • Parker , Evan. [1999]. Evan Parker's Electro-Acoustic Ensemble: Drawn Inward . ECM 547209.
 • Parker , Evan. [2004]. Evan Parker's Electro-Acoustic Ensemble:Memory/Vision. ECM 229002.
 • Rockmore , Clara. [1987]. The Art Of The Theremin . Delos. DE 1014.
 • Spiegel , Laurie. [1991]. Unseen Worlds. Scarlet.
 • Spiegel , Laurie . [2001]. Obsolete Systems . Electronic Music Foundation EM119.
 • Squarepusher [1997]. Hard Normal Daddy. Warp 50.
 • The Hub [1989]. Computer Network Music. Artifact 1002
 • The Hub [1993]. Wreckin' Ball: The Hub. Artifact Recordings, AR107.
 • Tone , Yasunao. [1997]. Solo for Wounded CD. Tzadik 7212.
 • V.A. [1987]. New Computer Music. Wergo 2010-50.
 • V.A. [1989]. Experimental Music Studios/University Of Illinois. Centaur 2045.
 • V.A. [1990]. Créations IRCAM : Les Années 80 . Paris: Centre Georges Pompidou, CD 0002.
 • V.A. [1999]. Microscopic Sound. Caipirinha 2021.
 • V.A. [2000a]. Clicks & Cuts . Mille Plateaux. 8079.
 • V.A. [2000b]. Ohm: Early Gurus of Electronic Music . Ellipsis Arts, EA500-4.
 • Xenakis , Iannis. [2000]. Electronic Music. Electronic Music Foundation EM102

Enllaços