Presentació

Definició

La Sonologia és la disciplina encarregada de relacionar música i tecnologia. Els seus objectius són desenvolupar i aplicar conceptes, tecnologies i eines relacionades amb la creació, la difusió, recepció i comprensió de la música. Per assolir aquests objectius, la Sonologia tracta (1) el disseny i la construcció d’artefactes sonors, (2) l’enginyeria del so, (3) la representació sonora i musical, (4) el reconeixement, per part d’éssers humans i de sistemes artificials, de pautes, estructures i continguts sonors i musicals, (5) la definició, l’elaboració i el control de sistemes musicals interactius i (6) la formulació de models d’execució (performance) de conductes musicals.
Des de l’ESMUC, entenem que la Sonologia es divideix en tres grans branques. La primera versa sobre tot el mon de l’enregistrament i postproducció d’àudio (producció, enregistrament, sonorització, equipaments, acústica, etc.). La segona es centra més sobre la vessant més creativa del sonòleg (creació de nous intruments i interfícies musicals, composició i creació d’instal.lacions, síntesi i processat del so, etc.). La tercera i més desconeguda també es coneix com a musicologia computacional i intenta proveir de eines i mètodes que ajudin als processos típics de la musicologia (mètodes matemàtics, programació, anàlisi del so, interacció amb metadades, etc.).

El departament

El Departament de Sonologia reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a coneixements, experiència professional i àmbits d’especialització dins del món de la tecnologia musical. Mitjançant la diversitat d'aquest professorat, els estudiants poden escollir les línies de treball més afins als seus interessos. A més del professorat permanent, cada quadrimestre visiten el Departament alguns professionals i investigadors convidats al Seminari de Sonologia. D’aquesta manera, els estudiants tenen l'oportunitat d'entrar en contacte amb diferents trajectòries, enfocaments, problemes i tendències tant del món professional com del món acadèmic.

El departament de Sonologia manté contactes amb institucions del mateix àmbit d'arreu del món, fet que permet els estudiants i professors tenir l’oportunitat d'intercanvi amb aquestes institucions.

Memòria anual