Participació al Premi Joan Guinjoan

Envia un enllaç de descàrrega (p. ex. WeTransfer.com) d'un sol arxiu ZIP o RAR a:

Premi.Guinjoan@esmuc.cat

Aquest arxiu s'ha d'anomenar igual que el teu pseudònim (p. ex. ElTeuPseudònim.zip) i ha de contenir:

Arxiu Nom
ElTeuPseudònim_part.pdf
Còpia del DNI comunitari / passaport ElTeuPseudònim_id.pdf
PDF de la partitura general ElTeuPseudònim_score.pdf

 

Contacta amb nosaltres 

Qualsevol consulta sobre el Premi Internacional Joan Guinjoan es pot realitzar a través de: Premi.Guinjoan@esmuc.cat