Comitè d'empresa

El comitè d'empresa és l'òrgan de representació col·lectiva dels treballadors de l'Esmuc. Està format per:

   
President Marc Heilbron
  Juan José Rubio
Vocals Montserrat Gascón
Carme Sediles
Luciné Simonian
Francesc Capella
Pep Moliner
Susana Egea
Oscar Roig
Ramon Torramilans
Paqui Feria
Fèlix Pastor
Paco Rubio

 

Contacta amb el Comitè d'Empresa

A l'apartat web del comitè d'empresa, ubicat a La meva Esmuc, podreu trobar informació relativa a les seves funcions, així com documentació rellevant per als interessos dels treballadors i novetats sobre les actuacions del comitè. L'accés és restringit a professorat, PAS i acompanyants de l'escola.