Entitats i empreses

L'aportació de recursos per part d'empreses i entitats és una forma de col·laborar amb l'Escola Superior de Música de Catalunya mitjançant la donació d'instruments, la cessió en dipòsit d'equipament instrumental esdevenint empresa o entitat col·laboradora , signant convenis de col·laboració o acords de patrocini.

Donació d'instruments

Donació d'instruments en que una entitat o empresa constituïda com a persona física o jurídica realitza un donatiu en espècies d'un equipament instrumental a la Fundació per a l'Escola Superior de música de Catalunya.

Cessió d'instruments

Cessions d'instruments en que una entitat o empresa constituïda com a persona física o jurídica deixa en dipòsit durant un temps determintat un equipament instrumental a la Fundació per a l'Escola Superior de música de Catalunya  per a projectes concrets de caràcter acadèmic.

Empresa col·laboradora, conveni de col·laboració i patrocini.

Hi ha un ampli ventall de possibilitats de col•laboració entre les empreses i el Parc d'instruments ja sigui com a empresa col·laboradora en l'aplicació de descomptes, mitjançant un conveni de col·laboració per activitats determines o com a patrocinador.

Patrocinadors