Particulars

L'aportació de recursos per part de particulars és una forma de col·laborar amb l'Escola Superior de Música de Catalunya que està a l'abast de tothom. 

La donació dinerària o micromecenetge per adquirir nou equipament, la cessió d'instruments específics per a projectes concrets o la donació d'instruments són formules que tan beneficien al donant com a l'Escola, aportant en uns casos, una nova vida als instruments aturats i en d'altres permetre el desenvolupament de l'activitat acadèmica amb equipament d'alt nivell.

Donació d'instruments

DColomer

Donació d'instruments en que una persona física (particular) realitza un donatiu en espècies d'un equipament instrumental a la Fundació per a l'Escola Superior de música de Catalunya.

Acollida temporal d'instruments

11060000081A
Acollida temporal d'instruments en que una persona física (particular) deixa en cessió durant un temps determinat, un equipament instrumental a la Fundació per a l'Escola Superior de música de Catalunya  per a projectes concrets de caràcter acadèmic.