Subhasta pública d'instruments musicals

L’ESMUC posa a subhasta pública instruments musicals de propietat que poden ser adquirits per persones privades, empreses i institucions. 

El procediment de subhasta es realitzarà conforme un únic criteri de preu a l’alça, resultant adjudicatari el licitador que presenti l’oferta més elevada, prenent com a preu de sortida l’import de licitació, que ha estat determinat a través de taxació del valor actual dels instruments.

La subhasta està orientada al públic en general, empreses, escoles i qualsevol persona interessada, com ara estudiants, professionals o entitats hi poden participar. Les condicions que regulen aquesta subhasta i les adjudicacions es troben publicades al perfil del contractant de l'ESMUC

Els instruments es poden examinar a les instal·lacions de l'ESMUC, prèvia sol·licitud de cita a l'adreça instruments@esmuc.cat

Per a més informació us podeu adreçar a l’ESMUC (telèfon 933.523.011 ext. 1200 o 2010)

Documentació : 

Model declaració responsable SOBRE A
Model oferta econòmica SOBRE B

Instruments en subhasta

Piano de gran cua

11060000049
EXP0719_LOT1
Data adquisició : 2002
Preu de sortida : 35.000 €
ESTAT :  ADJUDICAT
TERMINI :
Piano de Gran cua, ideal per a sales de concert, teatres i per al desenvolupament d'activitat pianística concertística d'alt nivell. 

Piano de mitja cua

11060000002
EXP0719_LOT2
Data adquisició : 2003
Preu de sortida : 11.500 €
ESTAT :  [VES A LA SUBHASTA]
TERMINI : AMPLIACIÓ FINS EL 16/01/2020
Piano de mitja cua, ideal per a sales de concert, teatres i per al desenvolupament d'activitat pianística. Piano de referència de l'ESMUC alhora d'equipar les seves aules d'estudi.

Marimba de 3 octaves

10610000006
EXP0719_LOT3
Data adquisició : 2002
Preu de sortida : 2.190 €
ESTAT : [VES A LA SUBHASTA]
TERMINI : AMPLIACIÓ FINS EL 16/01/2020
Marimba de 3 octaves ideal per l'aula de percussió o grups de multi-percussió.

Teclat electrònic

10565000002
EXP0719_LOT 4
Data adquisició : 2002
Preu de sortida : 100 €
ESTAT : [VES A LA SUBHASTA]
TERMINI : AMPLIACIÓ FINS EL 16/01/2020
Teclat vintage Kurzweil per recuperació de sons d'una època concreta.

Teclat electrònic

10565000008
EXP0719_LOT 5
Data adquisició : 2002
Preu de sortida : 650 €
ESTAT : [VES A LA SUBHASTA]
TERMINI : AMPLIACIÓ FINS EL 16/01/2020
Teclat de 88 tecles de fusta amb tecla contrapesada. Ideal per escenari. Sortides XLR.

Fídula

10220000006
EXP0719_LOT 6
Data adquisició : 2003
Preu de sortida : 500 €
ESTAT : [VES A LA SUBHASTA]
TERMINI : AMPLIACIÓ FINS EL 16/01/2020
Kit de Fídula (Viola medieval) ideal per a il·lustrar aquest tipus d'instrument i la seva forma de tocar..

Fídula

10220000006
EXP0719_LOT 7
Data adquisició : 2003
Preu de sortida : 500 €
ESTAT : [VES A LA SUBHASTA]
TERMINI : AMPLIACIÓ FINS EL 16/01/2020
Kit de Fídula (Viola medieval) ideal per a il·lustrar aquest tipus d'instrument i la seva forma de tocar..