Dades

1364 

instruments musicals

323 

usuaris del préstec intern

25 

col·laboracions  amb entitats 

30 

préstecs externs 

82 

pianos moderns  

537 

ajustos als instruments

113 

espais instrumentals 

752 

referències  de percussió