Cultural i creatiu

Com indica un dels objectius principals establerts en la memòria programa, el Parc d’instruments col·labora en la formació i la creativitat de la comunitat de l'Escola i de la societat musical en general.