Educatiu

Totes aquelles accions que el Parc d’Instruments dur a terme per col·laborar amb el sistema educatiu i retornar l’esforç que aquest realitza aportant recursos per a desenvolupar els seus objectius (Projectes de recerca, cessió d’instruments, suport tècnic, assessorament ...)