Aules restringides de fortepiano i clavicèmbal

Aules  A201 i A207
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX)

Títol Superior de Música / Àmbit
Música antiga

Títol Superior de Música / Assignatura
Fortepiano IP
Fortepiano IS
Clavicèmbal IP
Clavicèmbal IS
Màster / Instrument
Fortepiano
Clavicèmbal
Formació Continuada / Curs
Fortepiano
Clavicèmbal

Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Horitzó de 7 dies de reserva