Eines i consells 5: La neteja de l'interior dels tubs dels instruments de metall

EiC_03
En aquest píndola parlem de la neteja dels instruments de vent.
Accés al audio de la secció.

Eines i consells : 

En la neteja dels instruments de vent podríem establir dues tipologies pel que fa al material que està construït. Pensem que la flauta travessera com el saxofón estan considerats instruments de vent fusta però la neteja del seu cos té més a veure amb el metall que no en la fusta.

Instruments amb el cos metall
Instruments amb el cos fusta

En aquesta píndola en ocuparem de la neteja dels instruments de vent amb el cos de metall tan den broquet, bisell com de llengüeta de canya simple.

Per fer-ho més fàcil enumerarem els de les modalitats que s'estudien a l'Esmuc i ho farem extensible a les seves extensions. (soprano, tenor, baix ...)

Modalitats Embocadura Tipología Mecanismes
Fiscorn Broquet Vent metall Vàlvules (pistons)
Flauta travessera Bisell Vent fusta Forats (amb claus)
Sacabutx Broquet Vent metall Colissa lliscant
Saxòfon Llengüeta de canya simple Vent fusta Forats (amb claus)
Tible Broquet Vent metall Vàlvules (pistons)
Trombó Broquet Vent metall Colissa lliscant
Trompa Broquet Vent metall Vàlvules (pistons)
Trompa natural Broquet Vent metall Sense vàlvules
Trompeta Broquet Vent metall Vàlvules (pistons)
Trompeta natural Broquet Vent metall Sense vàlvules
Tuba Broquet Vent metall Vàlvules (pistons)

MATERIALS

Establirem que el cos d'aquests instruments estan construïts amb l'aliatge de diferents materials però en centrarem amb el seu principal component que és el llautó deixant de banda els lacats exteriors dels que no ens ocuparem.

AMENACES

#SALIVA

La saliva i tots els elements que pugui portar com bacteris, restes de menjar, tabac, alcohol que afecten al seu ph (acidesa i basicitat). Tan els els microbis, com el ph, afecten als metall de l'instrument i poden deteriorar-lo ja que modifiquen la seva condició.

#AIGUA

L'aigua que prové de la condensació de l'aire o de la mateixa saliva. L'aigua incrementa el risc d'oxidació en les parts mes vulnerables i naturalment un excés faria perdre funcionalitat a l'instrument.

PREVENCIÓ

#OLI

L'oli en petites dosis en els mecanismes (bombes, pistons ..) evita la corrosió per humitat i PH.

#NETEJA 

L'expulsió de l'aigua acumulada a l'instrument és bàsica per poder continuar tocant.

La neteja de l'interior abans i després d'utilitzar l'instrument amb les eines adequades és el mes efectiu (drap amb baieta, raspall flexible ...)

La part externa es pot netejar amb una baieta seca retirant qualsevol gota o rastre de saliva i aigua.

L'aigua i el sabó amb PH adequat  per a netejar aquests tipus d'instruments sempre que es realitzi immediatament un secat. El bany amb detergent BIO-SEL i ultrasons és molt efectiu.

#HIGIENE

Una bona higiene tan bocal com de mans disminuirà el contacte  de cossos externs que puguin afectar a la funcionalitat de l'instrument.

#L'ENTORN

Com sempre les condicions de l'entorn de l'instrument tan en el període de repòs i transport (estoig) com en d'activitat (assaig, concerts ...) és molt important i cal que tingui una bona ventilació i clima adequat. Anàlisi abans de tocar - mentre toquem - després de tocar.

#SERVEITÈCNIC 

Portar l'instrument regularment al servei tècnic garantirà que estem fent bé les coses.

Aquests consells són de caràcter divulgatiu i cal consultar al vostre tècnic de confiança abans de realitzar qualsevol de les operacions esmentades ja que cada instrument requereix d'un tractament personalitzat.