Competències

Competències transversals de totes les modalitats instrumentals.

Competències d'ajust, reparació, restauració i conservació dissenyades per que estiguin a l'abast de l'intèrpret treballant sobre el seu propi instrument i la diversitat instrumental de l'ESMUC.

Disposar d'eines i els recursos adequats per orientar-se vers les professions relacionades amb la tecnología de l'instrument musical mitjançant el contacte permanent amb tècnics, constructors i fabricants.

Competències de la unitat tècnica. (80% = 20% conceptual + 60% pràctic)

Les competències de la unitat tècnic seran impartides per tècnics d'instruments musicals de prestigi i que col·laboren amb el Parc d'instruments de l'ESMUC

  • Manteniment correctiu : Operacions bàsiques de reparació i restauració dels instruments musicals per a un intèrpret.
  • Manteniment preventiu : Competències per l'aplicació de mesures de caràcter preventiu per evitar l'estrés climàtic, l'aparició de plagues, un correcte moviment i transport, la protecció, la neteja i higiene així com les cobertures necessàries a nivell d'assegurances instrumentals.
  • Desenvolupament de competències bàsiques en l'ajust dels instruments per a garantir el seu correcte funcionament durant l'interpretació
  • Coneixement de recursos necessaris com les eines, els materials i els productes per al desenvolupament dels manteniments preventius i correctius. 

Competències de la unitat interpretativa (20% = 10% conceptual + 10% pràctic)

Les competències de la unitat interpretativa seran impartides per professors d'instruments de l'ESMUC.

  • Recursos i tècniques interpretatives per al bon funcionament de l'instrument abans, durant i després de l'interpretació.
  • Elements de valor i criteris per a la selecció d'un instrument, diversitat de models i fabricants, els seus complements, recanvis i accessoris.
  • Coneixement del teu propi instrument, avantatges i limitacions.
  • L'instrument en l'espai de concert i assaig.
  • Entorn logístic de l'instrument en la vida professional de l'interpretació. 
  • Novetats i I+D.