Cursos per agrupacions de modalitats instrumentals

Agrupació de modalitats instrumentals Q Modalitats instrumentals (*) Professorat unitat tècnica Professorat unitat interpretativa
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de percussió    Percussió, Bateria, equivalents històrics i instruments tradicionals  Jordi Fontanet Ramon Torramilans (Percussió), Jo Krause (Bateria)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de vent fusta    Fagot, Oboè, Clarinet, Saxòfon i flauta, equivalents històrics i instruments tradicionals  Jordi salavert Josep Borràs (Fagot), Xavier Blanch (Oboè), , Xavier Castillo (Clarinet), Xavier Figuerola (Saxo), Montserrat Gascón (Fauta)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de vent metall   Trompa i Tuba (Cònic, pistons, cilindre), Trompeta i Trombó (No cònic, pistons i vara) , equivalents històrics i instruments tradicionals  Pendent  Javier Bonet (Trompa), Pablo Manuel fernandez (Tuba), Mireia Farrés (Trompeta), Daniel Perpiñan (Trombó)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments històrics de teclat i orgue   Clavicèmbal, Clavicordi i orgue  Ignacio Bidart  Eduard Martínez (Clavicèmbal), Javier Artigas (Orgue)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust de pianos moderns i fortepianos   Piano modern i fortepiano  Carles Horvath  Cristina Eclápez (Piano i fortepiano)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de corda fregada   Violí i Viola, Violoncel i Contrabaix, equivalents històrics i instruments tradicionals  Anna Andreu  Alba Roca (Violí i viola), Cristoforo Pestalozzi (Violoncel), Javier Puertas (Contrabaix)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de corda polsada   Guitarra, equivalents històrics i instruments tradicionals  Joan Pellissa  Xavier Coll (Guitarra)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments electrònics i electrificats   Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats i  sintetitzadors    Joan Santmartí /Guitarra elèctrica), Pep Pérez Cuqurella (Baix elèctric), Xavier Ibañez (Teclats)

(*) El curs s'orientarà cap a les modalitats d'instrument principal dels interpretes matriculats per tal de garantir l'aprofitament de les sessions.