Objectius i condicions

Principals Objectius i condicions pel constructor, marca o fabricant que proposi la mostra.

OBJECTIUS DE LES MOSTRES Promoure el coneixement de la diversitat de constructors i fabricants d'instruments existents.
Endreçar i donar sortida a les propostes que ens arriben.
Ampliar els coneixements tècnics sobre els instruments i la seva construcció i fabricació.
Fer que L’ ESMUC sigui un punt de presentació de novetats pel que fa a la construcció i fabricació d'instruments musicals.
QUI HI POT PARTICIPAR ? Fabricants o Constructors d'instruments musicals o els seus representants al territori sempre que ho facin en nom de la marca.
Un màxim de 8 per curs.
CONDICIONS  Nomes es podrà presentar una marca per mostra.
Queda exclosa qualsevol promoció d'importadors, distribuïdors i botigues, ja que aquest no és l'objectiu de la Mostra
Queda prohibida qualsevol tipus de transacció econòmica.
Cal que un responsable tècnic de la marca que participi en el procés de fabricació hi sigui present.
Com a contrapartida a la Mostra el fabricant es compromet a participar en el projecte "BORSA D'INSTRUEMENTS"destinat a estudiant que han de fer el concert final de Grau o Master i als Alumni.
A QUI VA DESTINADA ? Estudiants, professors i professionals de la música de tots els àmbits.
Un màxim de 30 persones per mostra.
FORMAT De cara la planificació s'ha plantejat ordenar i organitzar les Mostres d’instruments de l'Escola Superior de Música i s'ha establert realitzar-les en 8 mostres mensuals agrupades en 4 blocs
Bloc de Percussió (2 Mostres)
Bloc de Corda (2 Mostres)
Bloc de vent (2 Mostres)
Bloc d'electrònics i electrificats (2 Mostres)
NECESSITATS i SERVEIS Espais : Aula col·lectiva tipus A352 (30 persones màxim), 4 hores cada mes. (1 hora de preparació i 3 d’activitat)
Audiovisuals : Projector i equip de música.
Parc instruments : Disponibilitat del personal del Parc d’instruments durant la mostra.
Producció : Cap, la resta de despeses derivades de la producció de la mostra les assumirà la Marca o el Constructor (personal, altres promocions, ajustos tècnics, infraestructura ...)
Informàtica : Connexió a Internet via wifi.
Comunicació : Mailing intern.
Publicacions : WebEsmuc digital 
CALENDARI
Mostres Estat Àmbit Dia Hora Aula
        16:30  
        16:30  
        16:30  
        16:30  
        16:30  
        16:30