Localitzat Violí 4/4

Tipus d'incident Instrument localitzat
Tipus d'instrument Violí
Marca E.Ezixon
Model 4/4
Altres informacions sobre l'instrument Estoig de fibra i dos arquets
Data de pèrdua o localització 01/07/2014 09:00
Localització ESMUC
Altres informacions de localització  
Nom Parc d'intruments ESMUC
Correu electrònic instruments@esmuc.cat