Manteniment correctiu

El manteniment correctiu té un caràcter reactiu i realitza accions d’ajust, reparació i restauració.

Manteniment dels pianos moderns i celesta

11060000091
El Manteniment de pianos moderns i celesta es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels més de 80 pianos i la celesta de l’Escola Superior de Música de Catalunya 

Manteniment del clavicordi, els clavicèmbals i els fortepianos

10282000003
El Manteniment del clavicordi, els clavicèmbals i els fortepianos es responsable de l’ajust, la reparació i restauració de la col·lecció d’instruments històrics de diversos constructors amb 8 clavicèmbals, 3 fortepianos i 1 clavicordi

Manteniment dels instruments de percussió

A402A
El Parc d'instruments compta amb l'assessorament tècnic de Jordi Fontanet de Sforzando percussion

Manteniment dels instruments de vent

102450_7-10
   
El manteniment correctiu dels instruments de vent es dedica a resoldre les problemàtiques sorgides per l'ús intensiu i garantir el seu bon funcionament així com assegurar la seva bona conservació tant estètica com tècnica.    

Manteniment dels instruments de corda

10220100012
El manteniment del dels instruments de corda es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels instruments de corda fregada i polsada.

Manteniment dels orgues positius i d'estudi

A311F
El Manteniment del dels orgues positius i d’estudi de la sala de l’orgue es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels 2 orgues positius i l’orgue d’estudi.

Manteniment dels instruments electrònics i electrificats

10565000018
El manteniment del dels instruments electrònics i electrificats es responsable de l’ajust, la reparació i restauració d’aquests instruments.