Préstec extern

10240000014
El préstec extern es un servei del parc d'instruments per a cobrir els casos excepcionals en que un estudiant necessita treure instruments fora del recinte de l’Escola.

Guia del préstec extern d'instruments (PE)

Us aconsellem que llegiu la guia del préstec intern abans de donar-vos d'alta.

Full de recollida d'instrument (F08)

Mitjançant aquest full es certifica la responsabilitat de l'usuari que recull l'instrument on s'ha d'indicar el seu estat tècnic i estètic.

F08.pdf 49,35 kB