Reprografia i impressió

L’Escola disposa de 6 equips de copiadores multifuncionals de gran capacitat:

  • 2 equips situats a la Biblioteca (2a planta) i a la 3a planta. Per a ús d’estudiants, professors i PAS.
  • 2 equips als passadissos de la 2a planta. Per a ús de professors i PAS.
  • 1 equip multifunció situat a la Secretaria acadèmica (1a planta). Per a ús del PAS.
  • 1 equip al servei de Reprografia situat a la 1a planta. Per a ús del PAS.

Els equips s’activen amb el carnet de l’ESMUC.

 

Recàrrega en línia
Manuals d'impressió
Via correu electrònic
Via Web
Manual d'ús dels dispositius d'impressió
Tarifes de reprografia i impressió

 

La utilització dels equipaments en règim d'autoservei és responsabilitat de l'usuari i atenent sempre a allò que disposa la Llei de propietat intel·lectual sobre la reproducció de material imprès.