Treballa a l'Esmuc

  

Convocatòries curs 19-20  Termini 
presentació 
candidatures
Estat Finalista
Professorat de Musicologia 22/11/2019 en curs  

  

   

   

Convocatòries curs 19-20  Termini 
presentació 
candidatures
Estat Finalista
Auxiliar de biblioteca 22/07/2019 Resultats finalistes Marta Serrano