Programa

El programa, en tots dos itineraris, consta de les següents matèries:

Interpretació I i II
Treball de les tècniques de l'instrument i cambrístiques que permetin la interpretació del repertori específic, amb consciència absoluta de tots els elements que hi participen: música, text, company de cambra i vivència. 
Coaching vocal i pràctiques externes
Treball sobre la tècnica vocal i cambrística des de la perspectiva del text cantat i l’expressió de la vivència. Així com l’enfoc de la situació de concert i pràctiques en audicions públiques. 
Poètica
Eixamplar els llindars de percepció i apreciació del Lied, remuntant de la cançó al poema. 
Fonètica, estètica i poètica de la mélodie française
Aprendre a llegir un text poètic a partir de la fonètica i la prosòdia. Conèixer les característiques estilístiques i estètiques dels principals poetes de la mélodie. Establir vincles estètics entre poetes i compositors: Verlaine-Debussy, Verlaine-Fauré, Baudelaire-Debussy, Baudelaire-Duparc, Apollinaire-Poulenc, Eluard-Poulenc. 
Fonètica alemanya
Presentació dels reptes de la fonètica alemanya i treball de la dicció i interpretació sobre el repertori dels estudiants
Literatura i cultura del repertori de la cançó espanyola i catalana
Oferir una visió general de la cançó de concert catalana i espanyola amb piano, principalment des de mitjans del segle XIX a mitjans del XX, així com motivar i donar recursos per a la descoberta de repertori menys habitual o inèdit i per a l'elaboració de propostes de concert interessants. Conèixer les principals influències estilístiques en la música espanyola per tal de poder comprendre'n els codis bàsics. Saber on i com buscar informació i conèixer les principals fonts i arxius on trobar material 
Literatura i cultura del repertori del Lied alemany
Oferir una visió general del repertori de Lied en llengua alemanya, principalment del segle XIX i inicis del XX. Incidir en la relació entre poesia i música, per tal d'entrar en l'estètica del romanticisme. Establir punts de referència i connexió amb la pintura, la literatura i la filosofia de l'època. Donar idees per a la confecció de programes de concert amb un nexe en comú. 
Actitud corporal i interpretació
Exploració de les condicions que alliberen la capacitat, la sensibilitat i l’expressivitat de l’intèrpret.
Recursos Documentals i Metodologies de Recerca
Mètodes, tècniques i estratègies per a la iniciació a les tasques investigadores d'aspectes performatius, interpretatius i musicològics rellevants per a la praxi instrumental.