Programa

Assignatures Crèdits Professorat
Tècniques d’enregistrament 3 Ferran Conangla, Gerard Font
Fonaments de composició 3 Arnau Bataller, Lluís Vergés
Anàlisi de la música per a audiovisuals 3 Joaquim Rabaseda
Fonaments d’orquestració 3 Albert Guinovart
Disseny sonor 3 Àngel Valverde
Història de la música per a audiovisuals 3 Xavier Cazeneuve
Taller de postproducció 3 Ferran Conangla,
Composició per a la imatge 6 Arnau Bataller, Alfons Conde, Marc Vaillo
Orquestració per a la imatge 6 Bernat Vivancos, Lluís Vergés
Orquestració MIDI 6 Arnau Bataller, Xavier Ibáñez
Altres formats audiovisuals 6 Òscar Araujo, Xavier Capellas, Albert Guinovart, Fèlix Pastor, Àngel Valverde
Projecte final 15 a escollir