Postgrau d'improvisació

Postgrau Improvisació

Postgrau professionalitzador, amb continguts orientats a oferir les eines necessàries per a la pràctica de la improvisació en un entorn professional.

Modalitat Presencial. És necessari el 80% d'assistència per poder ser avaluat de les assignatures
Crèdits ECTS 40
Durada Octubre de 2020 - juny 2021
Idioma de docència Flexible: català, castellà, anglès
Preu crèdit 91,17 €

Aquest postgrau pretén formar especialistes en la improvisació musical a través d'un programa de perfeccionament en la pràctica, tant a solo com en conjunt, a la vegada que s'orienta a la recerca de la veu individual per desenvolupar-se de forma autònoma en el món professional.