Curs d'anivellament

Els alumnes que no tinguin formació específica dins l’àmbit de la interpretació de la música antiga han de realitzar un curs previ d’anivellament amb el seu instrument històric per poder-se matricular al màster.

Aquest curs consisteix en 30 hores que inclouran 15 hores de classes instrumental individual, incorporació a projectes de cambra o grans conjunts de l’Escola i el seguiment de seminaris o cursos organitzats pel propi Departament de Música Antiga

Si l’estudiant obté una qualificació positiva al final del curs queda habilitat per a realitzar el màster i no caldrà que superi la prova d’accés. Per optar a aquest curs cal enviar una sol·licitud que inclogui un DVD interpretatiu d’una durada mínima de 15 minuts per a ser avaluat.