Objectius

  • Rebre una formació especialitzada en l’àmbit dels instruments històrics mitjançant sessions individuals i col·lectives, i conjunts instrumentals.
  • Adquirir un grau de coneixement rellevant en un marc definit de relació entre la Musicologia i la Música Antiga, compartint estratègies i fonts.
  • Possibilitar un itinerari pedagògic personal a partir d’un currículum flexible i adaptat a les necessitats actuals del món professional vinculat a la Música Antiga i a la Musicologia performativa.