Programa

L'estudiant haurà de cursar 2 mòduls obligatoris (OB) i 3 mòduls optatius (OP)

  • Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca  (OB)
  • Fonaments teòrics de la interpretació en música antiga (OP)
  • Fonts i repertori de la música antiga (OP)
  • Praxis interpretativa de la música antiga (OP)
  • Anàlisi i notació de la música antiga (OP)
  • Projecte/Pràctiques i treball de final de màster (OB)

A més s'inclouen classes individuals d'instument.