Màster oficial d'interpretació de la música clàssica i contemporània

Aquest màster compta amb la verificació favorable de l'AQU

 

Itineraris

Solístic (Màxim 20 admissions)

Simfònic (Màxim 30 admissions)

Crèdits ECTS 60
Calendari 2 oct. 2020 - 30 juny 2021
Horari

Classes individuals d’instrument i classes de conjunt: de dilluns a divendres.

Classes col·lectives d’assignatures teòriques: divendres i dissabtes.

Idioma de docència Català, castellà, anglès
Modalitat Presencial. És necessari el 80% d'assistència per poder ser avaluat de les assignatures
Preu 5.950 € 

El Màster d'ensenyaments artístics d'Estudis Avançats en Interpretació Musical: Instruments de la Música Clàssica i Contemporània té caràcter professional. Pretén formar especialistes en la interpretació musical a través d'un programa de perfeccionament en l'instrument, a la vegada que s'aprofundeix en el repertori específic per desenvolupar-se de forma autònoma en el món professional, ja sigui com a solista o com a membre de formacions musicals.

Especialitats

Piano (Màxim 7 admissions)

Guitarra (Màxim 4 admissions)

Veu (Màxim 6 admissions)

Instruments orquestrals (flauta-flautí, oboè, clarinet, fagot, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba/bombardí, violí, viola, violoncel, contrabaix, percussió i arpa)

Orgue (Màxim 3)