El Grup de Recerca

Grup de Recerca "Música i Creació Musicals"

La pràctica musical, entesa com un esdeveniment estètic, científic i social, possibilita la innovació en les estratègies d’estudi, d’investigació, de creació i de producció d’experiències musicals, sobretot en els aspectes performatius a temps real.

L’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) és un centre d’estudis superiors relativament jove que des de la seva fundació l’any 2001 s’ha caracteritzat per promoure una formació transversal, el diàleg acadèmic entre els seus departaments i la innovació en les activitats docents i extra curriculars. Darrerament, un conjunt de professors i professores vinculats a diferents grups de recerca d’altres institucions han compartit inquietuds i projectes en el marc d’un equip de treball.  Actualment el grup “Investigació i Creació Musicals” és reconegut com a grup preconsolidat  (2017 SGR 788) per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya).

L’objectiu principal del grup és dissenyar els mecanismes conceptuals, artístics i tecnològics per a la creació, interpretació i investigació musicals. S’opta per un plantejament interdisciplinar que agrupa perspectives antropològiques, tecnològiques i artístiques, en resposta a les diferents subàrees de coneixement que conformen els departaments acadèmics de l’Esmuc i a la mateixa vocació transversal del centre. En aquest sentit, el punt de partida són els treballs que en els darrers anys s’han desenvolupat a redós dels màsters oficials i projectes de recerca finançats. Concretament, es vol vincular la teoria i la pràctica en la recerca per a la creació musical a fi d’integrar especialistes i discursos artístics, científics i humanístics diversos, tal com s'estan desenvolupant darrerament  en altres països d’arreu del món.