Projectes i treballs finals de carrera de l'Esmuc

Projectes i treballs finals de carrera de l'Esmuc / Written works of Esmuc’s 1st cycle / Trabajos finales de 1er ciclo de la Esmuc

Nota: s'esmenten només alguns treballs representatius o propers a la investigació artística o característica del conservatori. Per accedir a altres projectes amb orientacions més acadèmiques o d'un altre tipus vegeu RECERCAT

Jazz i Música Moderna

Música Clàssica i Contemporània

Música Tradicional

Pedagogia

Promoció i Gestió

Teoria, Composició i Direcció