Aules obertes 2019

Del 6 al 10 de maig de 2019

L’Escola Superior de Música de Catalunya obre les seves aules per a les persones que vulguin assistir com a oients i de forma gratuïta a alguna de les classes de les especialitats que ofereix l’escola.

Per sol·licitar-ho cal escriure un correu electrònic adreçat a les persones que figuren en la següent llista segons l’especialitat i departament que es vulgui conèixer, on s'han dindicar les següents informacions personals per ajudar a organitzar la visita.

 • Nom i cognoms de la persona interessada.
 • Instrument que es toqui en el cas de voler assistir com oient a una aula instrumental.
 • Nom del professor o professora amb un especial interès.

Data límit per sol·licitar accés a les aules obertes: 3 de maig.

Especialitat d'interpretació (instrumentals)
Música Clàssica i Contemporània orquestrals: dalbet@esmuc.cat
Música Clàssica i Contemporània no orquestrals: apla@esmuc.cat
Jazz i Música Moderna: jsanmarti@esmuc.cat
Música Antiga: xblanch@esmuc.cat
Música Tradicional Catalana: jasensio@esmuc.cat
Flamenco: jasensio@esmuc.cat
Especialitats no instrumentals

Musicologia: shunault@esmuc.cat

 • Cant Pla (Prof. Juan C. Asensio) Dijous 15:00-16:30 / Divendres 12:30-14:00
 • Història de la música dels s.XX i XXI (Prof. E. Pons) Dilluns i Dimecres 12:30 -14:00 / 15:00-16:30
 • Història del flamenco: (C. López) Dilluns i Dimecres 08:00-09:30
 • Músiques trad. del món II (Prof. H. Curti) Dimarts i Dijous 16:30-18:00

Pedagogia: shunault@esmuc.cat

 • Didàctica del conjunt coral (Prof. E. Carrasco) Dilluns 11:00-14:00
 • Didàctica de l’instrument (Prof. R. Bes) Divendres 11:00-14:00
 • Didàctica general (Prof. J. L. Zaragozà) Dimecres 13:00-15:00
 • Disseny, desenvolupament i innovació curricular (Prof. L. García) Dijous 08:00-11:00
 • Seminari de didàctica (Prof. F. Badal) Divendres 09:00-12:00
 • Foniatria (Prof. A. Linares) Divendres 08:00-11:00
 • Formació corporal i comunicació (Prof. M. Mora) Dimarts 11:00-13:00
 • Formació corporal i comunicació (Prof. M. Barbal) Dimecres 09:00-11:00
 • Formació corporal i comunicació (Prof. V. Kleiman) Dimecres  15:00-17:00
 • Formació corporal i comunicació (Prof. E. Momblant) Dijous 11:00-13:00
 • Formació corporal i comunicació (Prof. R. Avila) Dijous 16:30-18:30
 • Formació corporal i comunicació (Prof. L. García) Divendres 08:00-11:00
 • Pedagogia sistemàtica 1 (Prof. J. Duque) Dimarts 12:30-14:00
 • Relació docent (Prof. I. Gómez) Dimarts 11:00-12:30

Producció i gestió: igrimalt@esmuc.cat

 • Desenvolupament professional (Prof. Diversos) Dimarts 09:30-11:00
 • Entorn municipal (Prof. X. Fina) Dimecres 11:00 -13:00 
 • Planificació estratègica (Prof. X. Fina) Dijous 08:00-10:00
 • Producció de concerts (Prof. I. Grimalt) Dijous 12:00 -14:00
 • Màrqueting (Prof. J. Oller) Dimecres 09:00 -11:00

Sonologia: shunault@esmuc.cat

 • Tèc. d'enregistrament i post-producció I (Prof. F. Conangla/E. Giné) Dilluns entre 08:00-19:00
 • Acústica de recintes (Prof. E. Guaus) Dilluns 15:00-17:00
 • Disseny de So (Prof .J. Lozano) Dimarts 15:00-17:00h
 • Psicoacústica (Prof. P. Herrera) Dilluns 12:00h-14:00