Exercici per als aspirants sense Grau Professional / Mitjà acreditat

Àmbit Exercici
Música clàssica i contemporània / Música tradicional
Jazz i Música Moderna
Música Antiga
Flamenco