Calendari de terminis - Tràmits acadèmics

Curs 2020-2021

Tràmit Sol·licitud Resolució
Adaptació nivell instrumental 21/09/20 - 15/01/21 A partir de l' 01/02/21
Anul·lació de convocatòria 1r quadrimestre  21/09/20 - 19/11/20 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Anul·lació de convocatòria 2n quadrimestre 01/02/21 - 19/03/21 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Anul·lació de convocatòria assignatures anuals 21/09/20 - 22/01/21 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Canvi d'especialitat 01/02/21 - 28/02/21 A partir de l'01/03/2021
Canvi de professor d'instrument principal 21/09/20 - 22/04/21 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
LLiurament d'avantprojectes del Treball de Fi de Grau 08/02/21 - 23/04/21 A partir del 07/05/21
Menció de Pedagogia 01/05/21 - 10/05/21 A partir del 21/06/21
Modalitat a temps parcial 03/05/21 - 28/05/21 A partir de l' 01/06/21
Reconeixements de crèdits ECTS 21/09/20 - 22/04/21 30 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Reconeixements de crèdits per activitats de participació a l'escola 21/09/20 - 22/04/21 Abans de la matrícula del curs 2021-2022
Revisió de qualificació  d'assignatures del 1r quadrimestre 01/02/21 - 05/02/21 El professorat ho comunica a Secretaria
Revisió de qualificació d'assignatures del 2n quadrimestre 07/06/21 - 11/06/21 El professorat ho comunica a Secretaria
Revisió de qualificació d'assignatures anuals 07/06/21 - 11/06/21 El professorat ho comunica a Secretaria
Validació crèdits experiència laboral, artística i altres estudis curs 2021-2022 21/09/20 - 22/04/21 A partir d'octubre de 2021