Calendari de terminis - Tràmits acadèmics

Curs 2019-2020

Tràmit Sol·licitud Resolució
Adaptació nivell instrumental 14/10/2019 - 18/10/2019  
Anul·lació de convocatòria 1r quadrimestre  09/09/2019 - 08/11/2019 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Anul·lació de convocatòria 2n quadrimestre 20/01/2020 - 20/03/2020 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Anul·lació de convocatòria assignatures anuals 09/09/2019 - 07/02/2020 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Canvi d'especialitat 20/01/2020 - 07/02/2020 02/03/2020
Canvi de professor d'instrument principal 18/05/2020 - 15/06/2020 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Menció de pedagogia 27/04/2020 - 18/05/2020 05/06/2020
Reconeixements Fins el 22/05/2020 10 dies hàbils al lliurament de la sol·licitud
Revisió de qualificació del 1r quadrimestre 20/01/2020 - 24/01/2020 Els professors ho comuniquen a Secretaria
Revisió de qualificació del 2n quadrimestre i anual 25/05/2020 - 29/05/2020 Els professors ho comuniquen a Secretaria
Trasllat d'expedient 03/02/2020 - 15/07/2020 Finalitzades les matrícules de 1r curs
Validació crèdits experiència laboral, artística i altres estudis curs 2019-2020 09/09 /2019 - 20/12/2019 A partir del 5 de febrer de 2020
Validació crèdits experiència laboral, artística i altres estudis curs 2020-2021 20/01/2020 - inici de matrícula A inicis d’octubre de 2020