Comunicacions acadèmiques i administratives

Hi ha 4 punts fonamentals d'informació i de gestió:

Oficines de Secretaria Acadèmica

És el lloc on realitzar les principals gestions acadèmiques i administratives. Cal consultar l'horari d'atenció al públic. Per demanar informació administrativa i acadèmica, disposeu d'un formulari de contacte. Per fer sol·licituds que no disposin d'un model específic, podeu fer servir l'imprès de 

Cartellera de Secretaria Acadèmica

* En aquests moments fora de servei.

És el canal d'informació oficial d'avisos i comunicacions. El que s'hi penja es considera com a comunicació efectuada i vàlida a tots els efectes. Altres informacions més genèriques es pengen a les cartelleres dels departaments o en altres repartides per l'edifici.

Servei d'Intranet La meva Esmuc

S'hi accedeix a través d'un nom d'usuari i una contrasenya que cal recollir a Recepció. És molt important consultar-la sovint ja que s'hi van actualitzant constantment informacions, convocatòries, avisos, activitats, etc.

La consulta de qualificacions es fa a través de l'enllaç que es troba a La meva Esmuc. Un cop clicat aquest enllaç, i com a mesura suplementària de seguretat i privacitat, caldrà escriure un nom d'usuari i una contrasenya que, en aquest cas, són els següents:

  • Nom d'usuari: els 4 dígits del número d'expedient acadèmic
  • Contrasenya: DNI sense la lletra

Correu electrònic

Cada estudiant té un correu electrònic de l'Esmuc. El nom d'usuari i la contrasenya són els mateixos que per accedir a La meva Esmuc. És un correu webmail i, per tant, s'hi pot accedir des de qualsevol ordinador i qualsevol lloc.