Matriculació curs 2019-2020

Calendari de matrícula
13 i 14 
de juny 
6è i 5è
17, 18 i 19
de juny
4t curs
20, 21 i 25
de juny
3r curs

26 de juny (*)

27, 28 de juny i
1 de juliol

2n curs
2, 3, 4 i 5
de juliol
1r curs
8, 9, 10
de juliol
Segones titulacions i
estudiants de nou ingrès
amb reconeixements
 
(*): Els estudiants de 2n curs de les especialitats de Producció i Gestió i Sonologia faran la matrícula en línia com a prova pilot el dia 26 de juny. La secretaria acadèmica es posarà en contacte amb ells per informar del procediment i de l’horari per fer la matrícula.

L'ordre de matriculació de 2n es fixa a partir del sorteig d'una lletra d'inici del 1r cognom. A 3r i 4t es mou l'ordre de manera rotatòria. El sorteig pel curs 19-20 ha donat la lletra "R".

 

Informacions per a la matrícula de 1r curs i estudiants de nou accés

Consulta els horaris provisionals del curs 2019-2020.

Consulta les assignatures optatives del curs 2019-2020.

 

Pagament de la matrícula

1r i 2n curs

1r termini: en el moment de la matrícula amb targeta de crèdit / dèbit

2n termini: 12 de febrer de 2020 per domiciliació bancària

3r, 4t, 5è i 6è curs

1r termini: per codi de barres

2n termini: 12 de febrer de 2020 per domiciliació bancària

Un cop realitzada la matrícula, es dóna la possibilitat de sol·licitar un canvi de grup matriculat. La sol·licitud ha d'estar sempre motivada per problemes o incompatibilitats d'horaris.

Abans de l'inici de curs es resoldrà la sol·licitud, positiva o negativa, i es procedirà a la modificació de matrícula si escau.

El formulari es tancarà el dia 24 de setembre.