Calendari de terminis Erasmus

15 de setembre Rebuda dels estudiants Erasmus incoming
Novembre 2019 Reunió informativa per als estudiants Erasmus outgoing
1 - 20 de desembre 2019 Sol·licituds per a centres sense conveni amb l'Esmuc
10 gener - 28 febrer Sol·licituds per a centres amb conveni amb l'Esmuc