Luis García

Luis García
Formació corporal i comunicació I i II
Música, moviment i rítmica I i II
Relació docent
Disseny, desenvolupament i innovació curricular
Psicopedagogia I
Seminari de didàctica
Pràcticum de pedagogia I i II
Treball Final de grau 

Des de 1993 desenvolupa la seva tasca docent impartint cursos de formació a les universitats (Mozarteum - Salzburg-, Cantàbria, Granada, La Laguna, Girona, Alcalá de Henares, Universitat Autònoma de Barcelona), centres de professors (govern de les Illes Canàries, Xunta de Galícia i català) i altres entitats a les diferents àrees i nivells d'educació musical del professorat. També és professor de música d'educació secundària, camp en el qual ha desenvolupat projectes d'aprenentatge cooperatiu durant més de deu anys. També ensenyà tallers i cursos de música i moviment per a nens de 4 a 8 anys. En el camp de la gestió educativa i l'organització ha estat director d’escola de música.

Ha format part de diversos  cors professionals de qualitat  amb els quals ha participat en nombroses produccions escèniques a Àustria, Alemanya, Austràlia i Espanya. Ha fet intervencions com a solista en produccions de diferents gèneres: òpera, musicals i dansa-teatre.

La seva carrera com a professor i formador de professors l'ha portat en les últimes dècades a planificar les activitats de creació d'espectacles i presentacions escèniques amb diversos grups d'alumnes.

És titulat DEA en Didàctica I Organització escolar per la Universitat Autònoma de Barcelona, Professor de pedagogia musical per la Universitat Mozarteum - Institut Orff – de Salzburg, Professor d'educació primària per la Universitat de Castella - La Manxa i professor de cant pel Conservatori Reial de música de Madrid.

Línies de recerca

 • Aprenentatge Cooperatiu als diversos àmbits i nivells de l’educació musical
 • L'Expressió Corporal com a fonament de consciència corporal i perspectiva de treball dels músics

Principals línies en la direcció de Projectes finals de carrera  i màster

 • Pedagogia de l’instrument des de diversos enfocaments corporals
 • La respiració en la pràctica professional de l’intèrpret d’instrument de vent/cant. Didàctica de la respiració
 • Eines pròpies de la Psicologia humanista en el context docent de la música
 • La recerca de l’autoexpressió

Últimes publicacions

Llibres

 • Autor de les fotografies originals del llibre de Palacios, F. y Riveiro, L. (1990). Artilugios e instrumentos para hacer música. Madrid: Ópera Tres.
 • Pedagogía musical. Campus virtual. Màster Instituto Canzion (2013)

Capítols de llibre

Traducció del pròleg del llibre

HASELBACH, B.(Ed.) (2013). Textos sobre teoría y pràctica del Orff-Schulwerk. Textos básicos de los años 1932-2010. Vitoria: AgrupArte

Enregistraments àudio / imatge

DVD

Interpretació del rol de “Funesto” en l’òpera de Fernando Palacios El Planeta Analfabia (Las Palmas 2002). Vitoria: AgrupArte (2013)

Projectes de recerca i/o acció educativa

 •  Una experiencia metodológica para la Enseñanza Secundaria: De la exploración del entorno sonoro cercano a la partitura gráfica (dibujar el folklore del aula) (ISME2004).
 •  Pedagogías pioneras: Orff (experto universitario en métodos y recursos en educación musical). Universidad de La Laguna (2002-2006).
 •  Treball d'Investigació: Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu en la Formació dels Professionals de la Música Universitat Autònoma de Barcelona) (2011).10