Mireia Mora i Griso

Mireia Mora
Grau:
Formació corporal i comunicació I i II
Formació Corporal i Comunicació II per 
cantants
Pràcticum de Pedagogia II
Treball de fi de grau

Màster:
Aspectes psicofísics de la pràctica interpretativa (màster
en estudis avançats d'interpretació)
 • Llicenciada amb el títol superior de Pedagogia i Interpretació del violí (1993, Conservatori superior Richard Strauss Konstervatorium de Munich, Alemanya). Títol homologat pel Ministerio de Educación espanyol
 • Professora titulada de Tècnica F.M. Alexander (1996, The Constructive Teaching Center, Ltd. de Londres) després d’estudiar els tres anys de formació amb W.Carrington, assistent de F.M. Alexander.
 • Reeducació de la veu i respiració amb Paul Burge 
 • Cant amb Laura Flores
 • Pedagogia d’instruments de corda amb Sheila Nelson
 • Educació corporal Seitai
 • Meditació, teràpia Reiki i  T’ai Chi Chuan

Amb una llarga experiència docent, ha exercit com a professora de Tècnica Alexander i de violí, i ha impartit cursos i conferències en diversos Conservatoris i universitats.

El seu seu treball amb músics intèrprets, cantants i pedagogs està basat en la comprensió del que el músic experimenta, aprèn, ensenya, crea i comunica des de la seva globalitat (cos, ment, emocions i ànima).  La seva vocació és aportar als músics l’experiència i capacitat de gestionar, entendre i  explorar els hàbits psicofísics (mentals i corporals) que poden limitar o afavorir la capacitat d’interpretació, d’expressió musical, de salut, de projecció de so, i sobretot de gaudi i satisfacció a l'hora d'interpretar o impartir classes en relació a la música.

Línies de recerca

 • Hàbits psicofísics
 • Prevenció de trastorns musculoesquelètics
 • Psicofisiologia aplicada a l’interpretació musical

Principals línies en la direcció de Projectes finals de carrera /màster i pràcticum

 • Consciència i reeducació psicocorporal (basat en els principis de la Tècnica Alexander) en els instruments de corda i el cant clàssic.
 • Formació corporal en grup per a pianistes.

Últimes publicacions

Llibres

Capítols de llibre

 • Estar en forma y dormir bien. ACV ediciones, Circulo de lectores. Barcelona, 2005. (coautora)
 • El arte de cuidarse en las 5 estaciones. RBA Integral. Barcelona, 2004. (col.laboració)

Articles

 • Canvi d'hàbits i prevenció de trastorns musculoesquelètics en l'àmbit laboral. L’Esmuc Digital, Revista de l’Escola Superior de Música de Catalunya. ISNN 2014-3427  Barcelona, n. Juny – setembre 2013. 
 • http://www.esmuc.cat/esmuc_digital/Esmuc-digital/Revistes/Numero-20-juliol-setembre-2013/Article/Article
 • Un enfocament des de la Tècnica Alexander. La Circular, Revista de cant coral infantil. Barcelona, n. Abril 2009
 • La Tècnica Alexander per a músics. Revista Musical Catalana. Barcelona, n. Juliol 2007

Enregistraments àudio / imatge

Conferència. “Introducció a la Tècnica Alexander”

Projectes de recerca i/o acció educativa 

 • Técnica Alexander: Formación para la autogestión del trabajador en la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Estudio descriptivo y comparativo de precedentes sonde se ha aplicado la
 • Técnica Alexander como herramienta de prevención de riesgos laborales en distintos colectivos en todo el mundo. Barcelona: editado por la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball Nacional de Catalunya con la financiación de la Fundación para la P.R.L., 2011.Descargar estudio científico completo en castellano: http://www.foment.org/prevencion/documentos/Estudio_tecnica_Alexander/index.h3p
 • Projecte de millora i innovació educativa. Aplicació de la Tècnica Alexander en l’aprenentatge de l’interpretació i traducció simultània. Universitat Jaume I de Castelló. Títol: DEL DISCURSO AL CUERPO: LA TÉCNICA ALEXANDER EN INTERPRETACIÓN. (2007-2008) Veure enllaç: 
 • http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/18514/28889.pdf?sequence=1
 • Alexander Technique: Training for the self-management of workers to prevent musculoskeletal disorders. A descriptive and comparative study of precedents where the Alexander Technique has been applied as a tool to prevent occupational risks in different organisational settings throughout the world. Barcelona: edited by Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball Nacional de Catalunya, and financed by Fundación para la P.R.L., 2011. Descargar abstracto del estudio científico en inglés: http://www.foment.org/prevencion/documentos/Estudio_tecnica_Alexander/Estudio_tecnica_alexander_eng.pdf

Enllaços

www.artoffreedom.me

http://pedrodealcantara.com

www.alexandercenter.com/pa