La Fundació

Publicat el 03/03/2014

El titular de la nostra escola és la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (FESMUC).

La Fundació té com a objecte la gestió, promoció i suport, sense afany de lucre, d’iniciatives i activitats relacionades amb l’ensenyament de la música de grau superior i postgrau, i amb l’Escola Superior de Música de Catalunya.

El Patronat de la Fundació és el màxim òrgan de direcció de l’Esmuc i qui n’aprova les principals línies de treball. Depenent del Patronat, la Comissió Delegada assumeix les competències que aquest li avoca. És un òrgan de 6 persones i, per tant, amb més agilitat en la presa de decisions. Forma part de la Comissió Delegada, entre altres, el Director General de la Fundació que és la persona encarregada d’executar els acords presos.