Oferta de cursos d'extensió

2020-2021

Història de la música del segle XVII
3 ECTS | Febrer - Maig 2021
Modalitat: Online
Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30
Professor: Dr. Rubén López Cano
L'objectiu del curs són: Distingir els principals estils, gèneres i llenguatges de les músiques del segle XVII; Conèixer els principals compositors i obres d'aquest segle; Relacionar les principals corrents i estètiques de la música amb les d'altres arts i el pensament filosòfic i científic de l'època.  El contingut del curs és: el teatre musical. El madrigal i la música vocal de cambra. Música religiosa. Gèneres instrumentals. Teoria dels afectes i retòrica de la música. Música a Espanya.
Història de la música del segle XX i XXI
3 ECTS | Febrer - Maig 2021
Modalitat: Online
Grup 2A: Dilluns i dimecres, 15.00-16.30
Professora: Dra. Anna Costal
L'assignatura permet conèixer els principals compositors, corrents estilístics, tècniques poètiques i obres musicals del període en relació a processos artístics i pensaments filosòfics i científics coetanis, alhora que dóna eines per desenvolupar actituds crítiques en l'anàlisi de fonts documentals i respecte problemes estètics i socials de la música contemporània.
Història de l'òpera
3 ECTS | Febrer - Maig 2021
Modalitat: Online
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00
Professor: Dr. Marc Heilbron
Una història de l’òpera des dels orígens fins a l’actualitat que explica les claus per entendre les obres del gran repertori de compositors com Monteverdi, Händel, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Puccini, Strauss o Britten. Es comenten diferents exemples audiovisuals per analitzar la veu i la dramatúrgia musical. L’assignatura és una bona via d’introducció al context social i cultural de la creació i el desenvolupament d’aquest gènere artístic de més de 400 anys d’història.
Música i cultura III
3 ECTS | Febrer – Maig 2021
Modalitat: Online
Professorat: Horacio Curti
Grup A Dimarts i dijous, 11.00 – 12.30
A partir de l'orientació de l'oïda cap a exemples sonors i visuals d'altres cultures, l'assignatura estudia la música com a fenomen cultural, de manera que al final es proposa una mirada musical renovada de l'entorn musical propi. Es tracten de manera monogràfica exemples provinents de les músiques balineses, indostàniques, sardes i japoneses, entre altres.
Música tradicional catalana
3 ECTS | Febrer - Maig 2021
Modalitat: Online
Professora: Dra. Anna Costal
Dilluns i dimecres, 11.00 - 12.30
L'assignatura promou el coneixement dels principals gèneres i formes de la música tradicional catalana, al mateix temps que repassa els noms més destacats que han dedicat les seves investigacions a documentar-la i a estudiar-la. S'analitzen tant els processos històrics com els socials que faciliten la comprensió de les relacions entre la música i les dinàmiques identitàries i culturals catalanes.
Estètica II
3 ECTS | Febrer – Gener 2021
Modalitat: Online
Grup 2B. Dilluns, 17.00 - 19.00/Grup D. Dimarts, 12.00 - 14.00/ Grup E. Dimarts, 15.00-17.00
Professorat: Dr. Luca Chianotre
L'entorn municipal
3 ECTS | Febrer– Maig 2021
Modalitat: Presencial
Dimarts, 12.30 - 14.30 
Professor: Xavier Fina
En aquest curs es tracten les temàtiques següents: Cultura i municipi: aproximació conceptual. En últim terme, i al marge del complicat món de les competències, totes les accions culturals i musicals tenen lloc en un municipi. La ciutat, el poble és el context. Però també és el text, perquè és una realitat cultural i perquè des de la seva administració es defineixen les polítiques culturals i musicals. Els serveis municipals en cultura: organització, accions, polítiques, pressupostos. Anàlisi de casos: es visitaran i/o s’analitzaran ajuntaments i serveis municipals de cultura
Producció de concerts i esdeveniments musicals 
3 ECTS | Febrer – Maig 2021
Modalitat: online
Dijous, 12.00 – 14.00
Professora: Imma Grimalt
Els objectius dels curs són: Conèixer com s’organitzen i produeixen els actes en els diversos entorns musicals; Conèixer quines són les normes de protocol per a l’organització d’actes i concerts; Endinsar-nos en el funcionament i la gestió de les diferents agrupacions musicals; Mostrar com s’organitzen els festivals de diferents tipologies.