Audicions d'Antiga

Audicions d'Antiga

Dimecres, 24 d'abril, de 15.30 a 19 h

Aula 110

A càrrec d'estudiants del departament de Música Antiga