Fòrum 2019

La formació musical primerenca: dels 0 als 6 anys

1 de juliol de 2019

Sense nom

Educació artística primerenca: Fotografia cedida per l'Ajuntament del l'Hospitalet de Ll.

Dedicarem aquest segon Fòrum a l'educació musical primerenca. Tradicionalment, les institucions educatives musicals han iniciat la formació dels més petits a partir dels 3 o 4 anys cap endavant. Tanmateix, durant la darrera dècada, s'han anat incorporant programes formatius també des dels 0 anys, i fins i tot durant l'embaràs. Aquesta realitat respon a la major consciència social en relació al valor formatiu de la pràctica musical i a la incidència que aquesta té en el creixement de les persones, en relació al desenvolupament de capacitats i valors que la pràctica artística proporciona, com ha demostrat abastament la neurociència. Cada vegada més sovint, també, aquests programes proposen formats de classe innovadors en els que les famílies en són part implicada, o en els que les estratègies educatives beuen de diferents disciplines artístiques. 

En aquesta edició del Fòrum volem aprofundir en el coneixement d'aquesta etapa formativa, tant de temps relegada a un segon pla, però actualment en màxima efervescència: quines són les seves fortaleses pedagògiques, socials, artístiques i quina és la seva relació amb el coneixement científic. Alhora, volem reunir, conèixer i escoltar les persones que hi treballen directament, en qualsevol format o model i que, per tant, més coneixement aplicat han acumulat.